Arv etter visuelle kunstnere

Hankinnan yleistiedot

eForm N16VOL-CN Norwegian national Contract or concession award notice
19.2.2024 23.33 (GMT+02:00)
3.4.2024 13.00 (GMT+03:00)
18.3.2024 13.00 (GMT+02:00)
Ei

Hankintayksikkö

Kulturdirektoratet Kulturdirektoratet
Ida Romstad Ida Romstad
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norja
971527412

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Et kunstnerliv skaper og etterlater seg en rekke kunstverk. Det skaper og etterlater seg også en rekke dokumenter som forteller noe om kunstnerens liv, og en rekke gjenstander som på ulike måter har inngått i kunstnerens virke. Hvordan skal man ta vare på alt dette materialet når kunstneren går bort? Hvordan oppsummerer og dokumenterer man et kunstnerliv? Slike spørsmål har fått økende aktualitet de senere årene, og Kulturrådet ønsker derfor å styrke kunnskap om hvordan det som her kalles arven etter visuelle kunstnere, blir håndtert i dag og innsikt i hvordan den kan eller bør håndteres i fremtiden. Det utlyses midler til et utredningsprosjekt som 1) skal analysere problemfeltet og kartlegge dagens situasjon, og 2) identifisere og utrede mulige tiltak. Prosjektet avgrenser seg til det visuelle kunstfeltet, nærmere bestemt billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600