Arv etter visuelle kunstnere

Hange

eForm N16VOL-CN Norwegian national Contract or concession award notice
19.02.2024 23:33 (GMT+02:00)
03.04.2024 13:00 (GMT+03:00)
18.03.2024 13:00 (GMT+02:00)
Ei

Hankija

Kulturdirektoratet Kulturdirektoratet
Ida Romstad Ida Romstad
Postboks 8052 Dep
0031 OSLO
Norra
971527412

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Et kunstnerliv skaper og etterlater seg en rekke kunstverk. Det skaper og etterlater seg også en rekke dokumenter som forteller noe om kunstnerens liv, og en rekke gjenstander som på ulike måter har inngått i kunstnerens virke. Hvordan skal man ta vare på alt dette materialet når kunstneren går bort? Hvordan oppsummerer og dokumenterer man et kunstnerliv? Slike spørsmål har fått økende aktualitet de senere årene, og Kulturrådet ønsker derfor å styrke kunnskap om hvordan det som her kalles arven etter visuelle kunstnere, blir håndtert i dag og innsikt i hvordan den kan eller bør håndteres i fremtiden. Det utlyses midler til et utredningsprosjekt som 1) skal analysere problemfeltet og kartlegge dagens situasjon, og 2) identifisere og utrede mulige tiltak. Prosjektet avgrenser seg til det visuelle kunstfeltet, nærmere bestemt billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer.

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti