Laboratorieautoklaver SNR

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
20.01.2023 13.24 (GMT+01:00)
06.02.2023 12.00 (GMT+01:00)
23.01.2023 12.00 (GMT+01:00)
25.01.2023 12.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norge
916879067

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Anskaffelsens formål er å anskaffe én gjennomgående autoklav og to autoklaver av liten/vertikal type, til det nye akuttsykehuset på Nordmøre og Romsdal (SNR)

Status

For å delta i en eller flere av nedstående delkontrakter, trykker du på den eller de som er relevante. Du kan så melde din interesse inne på delkontrakten.

Tittel Status
Autoklav gjennomgående Tildelt
Autoklave liten/vertikal Tildelt

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Konkurransebestemmelser 2022_1828 Laboratorieautoklaver SNR.docx 173 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev Laboratorieautoklaver SNR.docx 83 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring.docx 68 KB
Vedlegg til Del II B 1 kjøpsavtale.docx 97 KB
Vedlegg til Del II B 2. Mottakskontroll og overtakelsesprotokoll.docx 154 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse og ansvarsmatrise.docx 582 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser.docx 79 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 904 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 2,43 MB
Vedlegg til Del II C.4.5 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 48 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 1200-0-04-A-200-29-204 SNR.dwg 5,90 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 1260-D-04-A-270-24-001.pdf 4,47 MB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB
1200-0-04-A-200-29-204 autoklave.pdf 1,77 MB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00