Laboratorieautoklaver SNR

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
20.01.2023 14:24 (GMT+02:00)
06.02.2023 13:00 (GMT+02:00)
23.01.2023 13:00 (GMT+02:00)
25.01.2023 13:00 (GMT+02:00)

Hankija

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Per Stavnesli Per Stavnesli
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norra
916879067

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Anskaffelsens formål er å anskaffe én gjennomgående autoklav og to autoklaver av liten/vertikal type, til det nye akuttsykehuset på Nordmøre og Romsdal (SNR)

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Autoklav gjennomgående Otsustatud
Autoklave liten/vertikal Otsustatud

Hankele lisatud dokumendid

Dokumendi nimi Faili suurus
Konkurransebestemmelser 2022_1828 Laboratorieautoklaver SNR.docx 173 KB
Vedlegg til Del I - 1. Tilbudsbrev Laboratorieautoklaver SNR.docx 83 KB
Vedlegg til Del I - 2. Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg til Del I - 3. Forpliktelseserklæring.docx 68 KB
Vedlegg til Del II B 1 kjøpsavtale.docx 97 KB
Vedlegg til Del II B 2. Mottakskontroll og overtakelsesprotokoll.docx 154 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Grensesnitt-Leveranse og ansvarsmatrise.docx 582 KB
Vedlegg til Del II C.3D Referanser.docx 79 KB
Vedlegg til Del II C.4.1 NO-18_-_Kravspek_IKT-tj_og_infosikkerhet_for_MTU_-_Helse_Midt-Norge.docx 904 KB
Vedlegg til Del II C.4.2 Informasjon om IKT-prosjektet i SNR.pdf 308 KB
Vedlegg til Del II C.4.3 Integrasjonsrammeverk_dokument ID 2945.pdf 416 KB
Vedlegg til Del II C.4.4 Kundens Tekniske Plattform_dokument ID 2960.pdf 2,43 MB
Vedlegg til Del II C.4.5 Faktaark_38_-_Sikkerhetskrav_for_systemer_v5.0.docx 48 KB
Vedlegg til Del II C.5.1 1200-0-04-A-200-29-204 SNR.dwg 5,90 MB
Vedlegg til Del II C.5.1 1260-D-04-A-270-24-001.pdf 4,47 MB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 51 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 445 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 156 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rammeverk for samhandling.pdf 916 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II D.4 Suksessiv systematisk ferdigstillelse.pdf 925 KB
1200-0-04-A-200-29-204 autoklave.pdf 1,77 MB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti