C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
24.06.2022 09.07 (GMT+02:00)
10.08.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norge
975950662

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdraget er å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå utilsiktede hendelse med risiko for varig hørselskade ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Se konkurransegrunnlaget for ytterligere opplysninger.

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00