C03605 - Risiko og usikkerhetsanalyse - støy - Evenes

Hange

02 - Contract notice
Avatud menetlus
24.06.2022 10:07 (GMT+03:00)
10.08.2022 13:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Thomas Ogne Thomas Ogne
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norra
975950662

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Oppdraget er å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for å unngå utilsiktede hendelse med risiko for varig hørselskade ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Se konkurransegrunnlaget for ytterligere opplysninger.

Hankele lisatud dokumendid

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.

Kontakt

Mercell Eesti kasutajatugi

+372 683 6785
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti