2022/1007 - Anskaffelsesfaglig bistand

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen anbudskonkurranse
14.04.2022 13.06 (GMT+02:00)
19.05.2022 12.00 (GMT+02:00)
05.05.2022 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Bodø Kommune Bodø Kommune
Marie Stenhammer Berntzen Marie Stenhammer Berntzen
Kongens gt. 23
Postboks 319

8006 BODØ
Norge
972418013

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Bodø kommune ved innkjøpskontoret har behov for løpende leveranser av innkjøps-/anskaffelsesfaglig bistand for å understøtte og supplere kapasiteten ved kontoret. Bodø kommune har til hensikt å inngå rammeavtale om levering av innkjøpsfaglige tjenester herunder bistand til gjennomføring av anskaffelser, innkjøpsfaglig rådgivning, innkjøpsanalyser og lignende.

For nærmere beskrivelse, se konkurransedokumenter. 

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00