2022/1007 - Anskaffelsesfaglig bistand

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Open procedure
14.04.2022 13:06 (GMT+02:00)
19.05.2022 12:00 (GMT+02:00)
05.05.2022 12:00 (GMT+02:00)
Нет
Нет

Информация о покупателе

Bodø Kommune Bodø Kommune
Marie Stenhammer Berntzen Marie Stenhammer Berntzen
Kongens gt. 23
Postboks 319

8006 BODØ
Норвегия
972418013

Closing date has passed.

Информация о тендере

Bodø kommune ved innkjøpskontoret har behov for løpende leveranser av innkjøps-/anskaffelsesfaglig bistand for å understøtte og supplere kapasiteten ved kontoret. Bodø kommune har til hensikt å inngå rammeavtale om levering av innkjøpsfaglige tjenester herunder bistand til gjennomføring av anskaffelser, innkjøpsfaglig rådgivning, innkjøpsanalyser og lignende.

For nærmere beskrivelse, se konkurransedokumenter. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00