Tilbudsfase - Anskaffelse av K1101 Felles rigg og drift til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

25.02.2022 14.09 (GMT+01:00)
11.03.2022 12.00 (GMT+01:00)
04.03.2022 12.00 (GMT+01:00)
09.03.2022 12.00 (GMT+01:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Holtermanns veg 1
7030 TRONDHEIM
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling som gjelder avtale med en leverandør som skal være felles rigg- og driftsentreprenør for byggeplassen på Hjelset.

Entreprise K1101 Felles rigg og drift vil blant annet benyttes til å sørge for god logistikk og flyt på byggeplass, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjon(er), byggeheiser mv. Kontrakten gjennomføres som en NS 8405 entreprise, der store deler av arbeidet vil avregnes etter medgått tid og materiell.

Dette er trinn 2 i en to-trinns anskaffelse. For å se på prekvalifiseringen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Prekvalifisering - Anskaffelse av K1101 Felles rigg og drift til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Del I Konkurransebeskrivelsen tilbudsfase.pdf 450 KB
Del II Avtaledokument.pdf 326 KB
Vedlegg til Del II C.1 Kravdokument energi og miljø (MOP).pdf 486 KB
Vedlegg til Del II C.2 Rigg- og driftsbeskrivelse - for K1101.pdf 489 KB
Vedlegg til Del II C.2 Rigg- og driftsbeskrivelse.pdf 474 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-01-A-200-31-001 - Plan 01 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 4,11 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-02-A-200-31-001 - Plan 02 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 4,83 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-03-A-200-31-001 - Plan 03 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 3,19 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-04-A-200-31-001 - Plan 04 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,46 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-05-A-200-31-001 - Plan 05 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 2,33 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-06-A-200-31-001 - Plan 06 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,93 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-07-A-200-31-001 - Plan 07 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,93 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-08-A-200-31-001 - Plan 08 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 367 KB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-09-A-200-31-001 - Plan 09 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 1,05 MB
Vedlegg til Del II C.3 1200-0-U1-A-200-31-001 - Plan U1 - Funksjonsplan - Bygg 50,60,70.pdf 420 KB
Vedlegg til Del II C.3 1280-0-00-A-200-31-001 - Funksjonsplan - Bygg 80.pdf 262 KB
Vedlegg til Del II C.3 1290-0-00-A-200-31-001 - Funksjonsplan - Bygg 90.pdf 563 KB
Vedlegg til Del II C.3 Riggplan utomhus.pdf 1,35 MB
Vedlegg til Del II D.1.1 MAL - Entreprenørs månedsrapport.pdf 484 KB
Vedlegg til Del II D.1.1 Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering.pdf 109 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens HMS-krav.pdf 695 KB
Vedlegg til Del II D.3 Byggherrens seriøsitetskrav.pdf 475 KB
Vedlegg til Del II D.3 Flytskjema - nytt firma på byggeplass.pdf 54 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - kontraktspesifikke vedlegg.pdf 560 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan - vedlegg 1 Overordnet SHA risikoregister.pdf 675 KB
Vedlegg til Del II D.3 SHA-plan Akuttsjukehuset på Hjelset.pdf 401 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skattefullmakt UE.pdf 149 KB
Vedlegg til Del II D.3 Skjema for Bruk Av Kontraktsmedhjelper med Lønns- og Arbeidsvilkår (BAKLA).pdf 431 KB
Vedlegg til Del II D.4 Rent-Tørt-Bygg spesifikasjon.pdf 514 KB
Vedlegg til Del II E Hovedframdriftsplan.PDF 34 KB
Vedlegg til Del II F Avropsavtale.pdf 309 KB
Vedlegg til Del II F Vederlaget.xlsx 16 KB
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf 949 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00