FOR 059-2021 Prosjektleder – Ny strømforsyning Festplassen

Informasjon

102 - Frivillig kunngjøring av konkurranse til Doffin
08.10.2021 15.22 (GMT+02:00)
18.10.2021 12.00 (GMT+02:00)
06.10.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Torstein Fjeldet Lunde Diana Snibsøer
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
964338531

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder en prosjektleder til å gjennomføre ny strømforsyning til Festplassen.

Bymiljøetaten skal opprette strømforsyning til Festplassen, til bruk ved tilstelninger som for eksempel julemarked, 17. mai-markering, Vinterlyd og BT sin lysfest. Behovet for stabil strømforsyning til arrangement i Bergens byromblir stadig større. Det skal etableres  en ny nettstasjoni forbindelse med Festplassen og etablere føringsveier (trekkerørtrasser med tilhørende trekkekummer ved Festplassen). Inngrepet skal være så lite synlig som mulig.

Maksimal verdi av kontrakten er NOK 1 300 000. Verdien er estimert til å være lavere.

Oppdraget vil være regulert av NS 8402 med endringar.

Systemgenererte filer/Dynamiske dokumenter (klikk på filnavn for å laste ned)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00