FOR 059-2021 Prosjektleder – Ny strømforsyning Festplassen

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
08.10.2021 15:22 (GMT+02:00)
18.10.2021 12:00 (GMT+02:00)
06.10.2021 12:00 (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Torstein Fjeldet Lunde Diana Snibsøer
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norwegen
964338531

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder en prosjektleder til å gjennomføre ny strømforsyning til Festplassen.

Bymiljøetaten skal opprette strømforsyning til Festplassen, til bruk ved tilstelninger som for eksempel julemarked, 17. mai-markering, Vinterlyd og BT sin lysfest. Behovet for stabil strømforsyning til arrangement i Bergens byromblir stadig større. Det skal etableres  en ny nettstasjoni forbindelse med Festplassen og etablere føringsveier (trekkerørtrasser med tilhørende trekkekummer ved Festplassen). Inngrepet skal være så lite synlig som mulig.

Maksimal verdi av kontrakten er NOK 1 300 000. Verdien er estimert til å være lavere.

Oppdraget vil være regulert av NS 8402 med endringar.

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen