FOR 059-2021 Prosjektleder – Ny strømforsyning Festplassen

Hankinnan yleistiedot

102 - Voluntary contract notice to Doffin
8.10.2021 16.22 (GMT+03:00)
18.10.2021 13.00 (GMT+03:00)
6.10.2021 13.00 (GMT+03:00)
Ei

Hankintayksikkö

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Torstein Fjeldet Lunde Diana Snibsøer
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norja
964338531

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Anskaffelsen gjelder en prosjektleder til å gjennomføre ny strømforsyning til Festplassen.

Bymiljøetaten skal opprette strømforsyning til Festplassen, til bruk ved tilstelninger som for eksempel julemarked, 17. mai-markering, Vinterlyd og BT sin lysfest. Behovet for stabil strømforsyning til arrangement i Bergens byromblir stadig større. Det skal etableres  en ny nettstasjoni forbindelse med Festplassen og etablere føringsveier (trekkerørtrasser med tilhørende trekkekummer ved Festplassen). Inngrepet skal være så lite synlig som mulig.

Maksimal verdi av kontrakten er NOK 1 300 000. Verdien er estimert til å være lavere.

Oppdraget vil være regulert av NS 8402 med endringar.

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600