Prekvalifisering - Anskaffelse av K6101 Heis til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse med forhandling
06.03.2021 09.57 (GMT+01:00)
07.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
02.04.2021 12.00 (GMT+02:00)
Nei

Innkjøper

Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF
Simon Sølberg Simon Sølberg
Hoffsveien 10
0275 OSLO
Norge
814630722

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Målet for prosjektet er å levere et framtidsrettet og moderne spesialisthelsetjenestetilbud for befolkningen i regionen. Sykehusbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud i en konkurranse med forhandling som gjelder avtale med en leverandør som skal være Totalentreprenør for Heiser for Akuttsykehuset på Hjelset.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Tilbudsfase - Anskaffelse av K6101 Heis til Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00