Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune

Informasjon

Veiledende kunngjøring
01 - Veiledende kunngjøring
04.12.2020 08.41 (GMT+01:00)

Innkjøper

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Kort beskrivelse

Bergen kommune ønsker dialog med markedet om tjenester og teknologi som kan bidra til en helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune. 
Bergen kommune drifter, vedlikeholder og bruker et stort antall systemer. Brukerne  av systemene vil kunne ha rollen som ansatt og innbygger i kommunen. Systemer som er i bruk skal dekke ulike formål og behov, og vil være integrert med flere av kommunens systemer og nasjonale løsninger. 

Målbildet er en åpen arkitektur der autentisering og identitetstilbydere kan tilknyttes kommunen basert  sikkerhetsklassifiseringForvaltning av brukere og informasjon om brukere  fungere helhetlig og ivareta brukere fra forskjellige miljøer (intern og ekstern). 
Den helhetlige ID-håndteringen skal resultere i: 

  • Økt brukervennlighet 
  • Økt sikkerhet 
  • Effektivisert forvaltning  

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00