Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune

Information

Denne bekendtgørelse er kun vejledende
01 - Forhåndsmeddelelse
04-12-2020 08:41 (GMT+01:00)

Indkøber

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norge
964338531

Kort beskrivelse

Bergen kommune ønsker dialog med markedet om tjenester og teknologi som kan bidra til en helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune. 
Bergen kommune drifter, vedlikeholder og bruker et stort antall systemer. Brukerne  av systemene vil kunne ha rollen som ansatt og innbygger i kommunen. Systemer som er i bruk skal dekke ulike formål og behov, og vil være integrert med flere av kommunens systemer og nasjonale løsninger. 

Målbildet er en åpen arkitektur der autentisering og identitetstilbydere kan tilknyttes kommunen basert  sikkerhetsklassifiseringForvaltning av brukere og informasjon om brukere  fungere helhetlig og ivareta brukere fra forskjellige miljøer (intern og ekstern). 
Den helhetlige ID-håndteringen skal resultere i: 

  • Økt brukervennlighet 
  • Økt sikkerhet 
  • Effektivisert forvaltning  

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark