Veiledende kunngjøring – helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune

Information

Prior information notice
01 - Prior information notice
12/4/2020 8:41 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Maj-Britt Brobakke
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Short description

Bergen kommune ønsker dialog med markedet om tjenester og teknologi som kan bidra til en helhetlig ID-håndtering i Bergen kommune. 
Bergen kommune drifter, vedlikeholder og bruker et stort antall systemer. Brukerne  av systemene vil kunne ha rollen som ansatt og innbygger i kommunen. Systemer som er i bruk skal dekke ulike formål og behov, og vil være integrert med flere av kommunens systemer og nasjonale løsninger. 

Målbildet er en åpen arkitektur der autentisering og identitetstilbydere kan tilknyttes kommunen basert  sikkerhetsklassifiseringForvaltning av brukere og informasjon om brukere  fungere helhetlig og ivareta brukere fra forskjellige miljøer (intern og ekstern). 
Den helhetlige ID-håndteringen skal resultere i: 

  • Økt brukervennlighet 
  • Økt sikkerhet 
  • Effektivisert forvaltning  

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00