2019-95 KON Nye bruløsninger - prekvalifisering

Informasjon

02 - Kunngjøring
Konkurranse om innovasjonspartnerskap
08.12.2019 11.43 (GMT+01:00)
15.01.2020 12.00 (GMT+01:00)
15.01.2020 12.00 (GMT+01:00)
Nei

Innkjøper

Møre og Romsdal Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Fylkeshuset
Julsundvegen 9

6404 MOLDE
Norge
944183779

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver har behov for å utvikle framtidens broer og rehabilitere dagens broer med nye og mer effektive metoder, for på denne måten å løse samfunnsutfordringen som etterslep på tyngre vedlikehold/fornying og behovet for bygging av nye broer gir.

Dette behovet er tenkt løst ved å få utviklet ny innovativ teknologi for bygging og tyngre vedlikehold/fornying av broer med lengde over 40 meter.

Delleveranser
Oppdragsgiver legger opp til at leverandør kan gi tilbud på to alternative løsninger/delleveranser:

  1. Utvikling av nye broløsninger
  2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying

Tilbudet kan også omfatte begge løsningene eller en av de to løsningene.

Se mer informasjon om Oppdraget i Kravspesifikasjonen (Vedlegg 4) og Oppdragsbeskrivelse (Vedlegg 2).

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: 2019-95 KON Nye bruløsninger - konkurranse

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00