2019-95 KON Nye bruløsninger - prekvalifisering

Hankinnan yleistiedot

02 - Hankintailmoitus (2)
Innovaatiokumppanuus
8.12.2019 12.43 (GMT+02:00)
15.1.2020 13.00 (GMT+02:00)
15.1.2020 13.00 (GMT+02:00)
Ei

Hankintayksikkö

Møre og Romsdal Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Fylkeshuset
Julsundvegen 9

6404 MOLDE
Norja
944183779

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Oppdragsgiver har behov for å utvikle framtidens broer og rehabilitere dagens broer med nye og mer effektive metoder, for på denne måten å løse samfunnsutfordringen som etterslep på tyngre vedlikehold/fornying og behovet for bygging av nye broer gir.

Dette behovet er tenkt løst ved å få utviklet ny innovativ teknologi for bygging og tyngre vedlikehold/fornying av broer med lengde over 40 meter.

Delleveranser
Oppdragsgiver legger opp til at leverandør kan gi tilbud på to alternative løsninger/delleveranser:

  1. Utvikling av nye broløsninger
  2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying

Tilbudet kan også omfatte begge løsningene eller en av de to løsningene.

Se mer informasjon om Oppdraget i Kravspesifikasjonen (Vedlegg 4) og Oppdragsbeskrivelse (Vedlegg 2).

Tämä on kaksivaiheinen hankinta. Tästä linkistä voit nähdä toisen vaiheen tiedot ja tiedostot: 2019-95 KON Nye bruløsninger - konkurranse

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600