2019-95 KON Nye bruløsninger - prekvalifisering

Information

02 - Contract notice
Innovation Partnership
08.12.2019 11:43 (GMT+01:00)
15.01.2020 12:00 (GMT+01:00)
15.01.2020 12:00 (GMT+01:00)
No

Buyer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune
Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Fylkeshuset
Julsundvegen 9

6404 MOLDE
Norwegen
944183779

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver har behov for å utvikle framtidens broer og rehabilitere dagens broer med nye og mer effektive metoder, for på denne måten å løse samfunnsutfordringen som etterslep på tyngre vedlikehold/fornying og behovet for bygging av nye broer gir.

Dette behovet er tenkt løst ved å få utviklet ny innovativ teknologi for bygging og tyngre vedlikehold/fornying av broer med lengde over 40 meter.

Delleveranser
Oppdragsgiver legger opp til at leverandør kan gi tilbud på to alternative løsninger/delleveranser:

  1. Utvikling av nye broløsninger
  2. Utvikling av løsninger for tyngre vedlikehold/fornying

Tilbudet kan også omfatte begge løsningene eller en av de to løsningene.

Se mer informasjon om Oppdraget i Kravspesifikasjonen (Vedlegg 4) og Oppdragsbeskrivelse (Vedlegg 2).

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: 2019-95 KON Nye bruløsninger - konkurranse

Mercell Germany

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 60
Mercell Germany | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norwegen