EØS 018-2019. Bystrand og ny Lungegårdspark

Informasjon

12 - Kunngjøring om plan - og designkonkurranse
Begrenset prosedyre
16.10.2019 11.39 (GMT+02:00)
08.11.2019 13.00 (GMT+01:00)

Innkjøper

Bergen Kommune Bergen Kommune
Tormod Bontveit Tormod Bontveit
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norge
964338531

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Bergen kommune v/Bymiljøetaten inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse i prosjektet Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. Konkurranseområdet omfatter Lungegårdsparken mellom AdO arena og Draugen i Møllendal.

Det overordnede målet er å få belyst løsninger som gir Bergen en ny, stor, grønn lunge sentralt i byen inkludert Bergens første bystrand. Bergen kommune ønsker med denne konkurransen å få et kompetansetilfang fra et bredt fagmiljø, og en kreativ, innovativ og tverrfaglig teamsammensetning.

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: EØS 018-2019. Bystrand og ny Lungegårdspark del 2

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00