Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031

Informasjon

02 - Kunngjøring
Åpen prosedyre
27.09.2019 09.45 (GMT+02:00)
17.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
30.09.2019 12.00 (GMT+02:00)
17.10.2019 12.00 (GMT+02:00)
Nei
Nei

Innkjøper

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Samferdsel Møre og Romsdal Fylkeskommune, Samferdsel
Gunn Tove Sæterøy Gunn Tove Sæterøy
Julsundvegen 9
6404 MOLDE
Norge
944183779

Dato for innlevering er passert

Kort beskrivelse

Statens vegvesen inviterer på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune (heretter kalt Oppdragsgiver) til konkurranse om drift av fylkesvegferjesambandene Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya,  Årvika-Koperneset og Volda-Lauvstad .

Dette er første steg i en to-trinns anskaffelsesprosedyre. Neste steg er selve tilbudsprosessen. For å se på konkurransen og tilhørende dokumenter, klikk på denne linken: Drift av Fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal - Ytre Sunnmøre 2021-2031

Filer (klikk på filnavn for å laste ned)

Tittel Størrelse
Bilag 1-9 Ytre Sunnmøre.docx 47 KB
K-01.dwg 347 KB
K-15-0656 Ferdigkaitegning.dwg 520 KB
K-15-0848 Ferdigkaitegning.dwg 474 KB
K-15-0955 Ferdigkaitegning.dwg 645 KB
K-15-1280 Ferdigkaitegning.dwg 454 KB
K-15-1436 Ferdigkaitegning.dwg 5,14 MB
K-15-1639 Ferdigkaitegning.dwg 725 KB
K-15-2041 Ferdigkaitegning.dwg 651 KB
Vedlegg 1.1 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.pdf 70 KB
Vedlegg 1.2 Egenerklæring etiske krav.pdf 243 KB
Vedlegg 1.3 Garantierklæring Påkravsgaranti (mal).docx 21 KB
Vedlegg 1.4 Endringsordre.pdf 56 KB
Vedlegg 2.1 Regnskapsskjema R1-R4.pdf 319 KB
Vedlegg 2.2 Rapportering HMS hendelser.pdf 47 KB
Vedlegg 2.3 AutoPASS Generell konseptbeskrivelse.pdf 2,01 MB
Vedlegg 2.4 Interface AutoPASS Ferry-STL.pdf 698 KB
Vedlegg 3.1 Sanntidsinformasjonsystem.pdf 806 KB
Vedlegg 3.2 Miljøskjemaer Tilbud A - Uten Miljøkrav_240619.xlsx 82 KB
Vedlegg 3.3 Kartleggingsnotat.pdf 1,12 MB
Vedlegg 3.4 v.2 Krav til Universell Utforming.docx 41 KB
Vedlegg 7.1.1 førsteside.pdf 44 KB
Vedlegg 7.1.2 Kai-informasjon Ytre Sunnmøre.pdf 7,63 MB
Vedlegg 7.1.3 Bilder Ytre sunnmøre.pdf 44,32 MB
Vedlegg 7.1.4 Dybdemålinger.pdf 4,03 MB
Vedlegg 7.1.5 Ferjekaidata Ytre Sunnmøre.pdf 180 KB
Vedlegg 7.1.6 Ferdigkaitegninger.pdf 2,28 MB
Vedlegg 7.2 Operatørs behov oppgr kai og installasjon.docx 12 KB
Vedlegg 5.1 Budsjettskjema KLMO Tilbud A v2 - 08.08.19 104 KB
Vedlegg 5.1 Budsjettskjema KLMO Tilbud B v3 - 15.08.2019 106 KB
Vedlegg 3.2 Miljøskjemaer Tilbud B - Med Miljøkrav_260819 112 KB
Vedlegg 4.1 Rutetider Ytre Sunnmøre v3 42 KB
Ytre Sunnmøre Kontraktsdokument versjon 5 986 KB
Konkurransegrunnlag Ytre Sunnmøre 2021-2031- versjon 7 857 KB

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Skriv til oss

21 01 88 00