Kunngjøring av konkurranse

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål rundt kunngjøring av anbudskonkurranse.

Hvilke kunngjøringer finnes?

Det finnes 3 forskjellige kunngjøringer:

  • Kunngjøring av konkurranse
  • Veiledende kunngjøring
  • Kunngjøring av kontraktstildeling

Når må anskaffelsen kunngjøres?

  • Alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi – over 1,3 millioner kroner.
  • For dynamiske innkjøpsordninger kreves det en kunngjøring både ved opprettelse av ordningen, og før tildeling av hver enkelt kontrakt.
  • Alle tildelte kontrakter, rammeavtaler eller plan- og design-konkurranser over EØS-terskelverdiene – senest 48 dager etter at denne er foretatt.
  • Kontrakter basert på en dynamisk innkjøpsordning, skal også sende en meddelelse om dette innen 48 dager, men kan velge å istedenfor kunngjøre kontraktstildelinger kvartalsvis.
  • Ved kjøp av uprioriterte tjenester over EØS-terskelverdi.
  • Det er frivillig å foreta en veiledende kunngjøring.

Hva menes med en veiledende kunngjøring?

Veiledende kunngjøring gjør det mulig for oppdragsgiver å forkorte frister ved ordinær kunngjøring. Denne muligheten kan kun benyttes etter å ha foretatt en veiledende kunngjøring, eller ha gitt de samme opplysningene kjøperprofil. Man må følge framgangsmåten i § 18-2 annet til fjerde ledd.

Hva er en kjøperprofil?

En kjøperprofil er en nettside som er tilrettelagt for oppdragsgiver og viser innkjøpsrelatert informasjon. Nettsiden er og tilgjengelig for leverandører og har som formål og gi leverandører detaljer om oppdragsgivers praksis og formål med anskaffelsen, slik at potensielle leverandører får bedre kunnskap om kjøperen, og et bedre grunnlag for å ta stilling til om de skal delta i en eller flere potensielle konkurranser.

En kjøperprofil kan gi en opplisting av fremtidige anskaffelser, prosedyre som vil bli benyttet, samt kontaktinformasjon. Det er ingen restriksjoner med hensyn til hva som kan kunngjøres på en kjøperprofil, men for enkelte kunngjøringer er det spesielle prosedyrekrav.

Hva er TED-databasen?

TED-databasen er EU sin offisielle kanal for kunngjøringer av offentlige innkjøp. Leverandører fra hele EØS-området vil på denne måten kunne være med i konkurranser. Du kan lese mer om TED her eller direkte på TED sin nettside her.

Når må en anskaffelse kunngjøres i TED-databasen?

Anskaffelser over EØS-terskelverdi skal kunngjøres i TED-databasen. Disse anskaffelsene skal i tillegg kunngjøres i Doffin. Det er et absolutt krav at kunngjøringer ikke publiseres eller på annen måte gjøres kjent før den dagen Doffin oversender kunngjøringen til TED-databasen.

>> Besøk TED her. 
>> Besøk Doffin her. 
 

Når er det bare krav om nasjonal kunngjøring (Doffin)?

Kontrakter over nasjonal terskelverdi, men under EØS-verdi må publiseres i Doffin.
>> Les mer om Doffin her.  

Hva er CPV-koder?

CPV-koder er EU-kommisjonens produkt- og tjeneste/oppdragskoder og kreves av EUs publikasjonskontor på alle kunngjøringer i TED-databasen. CPV-kodne blir benyttet både i databasene til TED og Doffin.

CPV-kodene har som formål å standardisere betegnelsene som oppdragsgiverne bruker til å beskrive innhold i kontrakter.

Hvor mange CPV-koder finnes det?

Det finnes ca. 9000 CPV-koder.

I kunngjøringen skal anskaffelsen henvise til en eller flere CPV-referanser. Hvilke regler gjelder for koding av anskaffelser over EØS-terskelverdi?

Da skal det angis full kode på 8 siffer i anskaffelser over EØS-terskelverdi. For innkjøp under EØS-terskelverdiene er tilstrekkelig å angi de to første sifrene som viser gruppekodene.

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00