TED

Tenders Electronic Daily

Europas offentlige kunngjøringsdatabase

I offentlig sektor er anbudskonkurranser underlagt EØS-regler om offentlige anskaffelser. Kunngjøring av anbudskonkurranser skal skje via Doffin for offentlige oppdrag, og dersom anskaffelser overstiger EØS-terskel skal det kunngjøres i TED (Tenders Electronic Daily), som er Europas offentlige kunngjøringsdatabase. TED er en elektronisk versjon av «Supplement to the Official Journal» av EU, som er dedikert til offentlige anskaffelser i Europa.

I databasen finner du informasjon om offentlige anskaffelseskontrakter ifølge EUs offentlige innkjøpsregler samt publiserte anbud fra EU-landene, og du kan søke etter kunngjøringer per land, region, industri og mye mer.

TED publiserer omtrent 460 000 anbud per år, med en verdi på 420 millioner euro.

>> Besøk TED sin nettside her

Ønsker du å bli varslet om anbud fra TED?

Anbudsblogg

22.08.2018

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00