Slik skriver du anbuds-CV

anbuds-CV - CV for anbudskonkurranser
Slik skriver du anbuds-CV

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

Når det står i konkurransegrunnlaget til en anbudskonkurranse at du skal vedlegge CV-er, så sender du kanskje inn standard CV-en dere pleier å bruke?

Det skal du ikke gjøre. I denne artikkelen skal du lære hvorfor og du vil lære hva som er viktig å ha med i en anbuds-CV.

 

Hvorfor må du sende inn CV?

Grunnen til at oppdragsgivere til en anbudskonkurranse etterspør CV, er fordi de vil vite hvilken verdi du og dine medarbeidere kan tilføre prosjektet eller oppdraget for dette anbudet. Og da snakker vi om verdi i form av kompetanse og personlige egenskaper som tilfører en kvalitet til det som skal utføres i bestemt anbud. Hvis kompetanse og erfaring er oppgitt som tildelingskriterier, betyr det i klartekst at oppdragsgiver er villig til å betale mer penger for høyere kompetanse og relevant erfaring som har overføringsverdi til oppdraget i denne anbudskonkurransen.

Derfor er det viktig å skreddersy CV-en til det enkelte anbudet du leverer tilbud på, for det er ikke sikkert alle oppdragsgivere vektlegger det samme i forskjellige anbudskonkurranser.

 

Dette er viktig i en anbuds-CV

Det du må ha med i CV-en er:

  • Antall års erfaring innen faget. Du må liste opp de firmaene du har jobbet i, tittelen du hadde og hvilke år du jobbet der.
  • Yrkesfaglig utdannelse, utdannelsesnivå og tittel. Dette er viktig fordi det er direkte målbart i evalueringen. Pass på å få med hvilke år du tok utdannelsen, når du oppnådde yrkestittelen og hvilken skole du gikk på.
  • Kurs og sertifiseringer som er relevant for det oppdraget du skal utføre. Dette er viktig fordi det gir deg noe ekstra. Har du spesialkurs innen ditt fagfelt gir det også inntrykk av at du kan og vil prestere noe mer enn det som kreves som et minimum.
  • Prosjekterfaring. Oppgi hvilke oppdrag og prosjekter du har deltatt i. Du trenger ikke nødvendigvis ha med hele yrkeskarrieren, men du bør fokusere på de siste årene. Dette er viktig fordi du dokumenterer konkret erfaring og kompetanse. Her er det også viktig å få med hvilken rolle du hadde i prosjektene, og om det var spesifikke krav eller utfordringer knyttet til nettopp dette prosjektet. Tenk på hva du utførte og lærte i disse prosjektene som har konkret overføringsverdi til oppdraget du leverer tilbud på.
  • Det lille ekstra, f.eks. konkrete resultater i tidligere prosjekter. Det kan være en vanskelig øvelse å få beskrevet dette på en lesbar og målbar måte, og det er jo ikke alltid man kan tallfeste resultatene og resultatmålene heller. Men det kan f.eks. dreie seg om svært korte tidsfrister, svært lave budsjetter, kostnadskontroll, spesielle krav til arbeidsmetoder eller kvalitet, utfordringer knyttet til logistikk eller organisering av arbeidet. Du vet selv best hva som er viktig for dine kunder.

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

Velg riktig rekkefølge

Dette er også et viktig punkt. I mange tilfeller må innkjøperen lese gjennom en stor bunke CV-er for å kunne gjøre seg opp en mening og sette en karakter på firmaene som deltar i anbudskonkurransen. Da er det viktig at CV-ene er organisert på en måte som gir et godt overblikk på kort tid.

Den bør ikke være mer enn 2 sider. På første siden har du et kort avsnitt med formell utdannelse, deretter et avsnitt med kurs og sertifiseringer, et lite avsnitt med nøkkelkompetanse kan også være lurt å ha med. Deretter arbeidserfaring og ansettelser, og til slutt prosjekterfaring. Og husk at alt skal være i omvendt kronologisk rekkefølge, altså det nyeste først. Sett gjerne inn et bilde, det skaper en god kobling.

Men du bør også se på tildelingskriteriene når du velger rekkefølge. Hvis sertifiseringer innenfor spesielle fagfelt eller kompetanseområder er oppgitt som et viktig tema i anbudskonkurransen, bør sertifiseringene dine stå først. Hvis graden av utdannelse er nevnt spesifikt i tildelingskriteriene, kan det være lurt å skrive om utdannelsen først. Og pass på at du får med formell utdannelsesgrad, for dette er direkte målbart for saksbehandleren.

Dersom erfaring er nevnt som tildelingskriterium, så list opp de mest relevante prosjektene du har deltatt i på første siden i CV-en, og kanskje du i så fall bør sette opp ansettelser mot slutten.

Poenget med dette er at de opplysningene som oppdragsgiveren til anbudet er ute etter skal være veldig lett tilgjengelig.

 

Hvilke referanseprosjekter bør du oppgi?

Innledningsvis nevnte vi at du bør tilpasse CV-en til det enkelte oppdraget i anbudskonkurransen. Hvorfor?

Når erfaring og kompetanse brukes som tildelingskriterium i en konkurranse er det spesielt viktig å få frem egenskaper som oppdragsgiveren kan relatere direkte til sitt eget oppdrag. Erfaring med prosjekter som likner, betyr at du kjenner problemstillingene og har gode løsninger.

Tildelingskriteriene som ikke har med pris å gjøre er oppdragsgiverens verktøy for å måle kvalitet og ytelse i forhold til pris, og det vil si at de er villig til å betale mer for høyere «kvalitet».

Når oppdragsgiver velger å bruke ”Kompetanse» eller «erfaring” som tildelingskriterium, sier man i prinsippet at man ønsker folk som kan levere arbeid med høy kvalitet og som kan tilføre prosjektet det lille ekstra.

Selv om det ikke er spesifikt oppgitt, så vil evalueringen av tildelingskriterier som kompetanse og erfaring gjerne bestå av to deler:

1. Målbare parametere som formell utdannelse og antall års erfaring. Dette er det enkelt for oppdragsgiveren å sette poeng på.
2. Relevant kompetanse for oppdraget. Dette blir en mer skjønnsmessig vurdering, men når du besvarer dette på en måte som saksbehandleren kan kjenne igjen i oppdraget som skal utføres, vil han ubevisst lete etter samme målrettede beskrivelse i de andre tilbudene. Hvis konkurrentene dine har en mer uklar beskrivelse (noe som er ganske sannsynlig), vil du få et overtak.

For å hjelpe saksbehandleren på rett vei, må du som tilbyder derfor skape en målbar kobling mellom din tilbudte kompetanse og erfaring og de oppgavene som skal utføres. Derfor er det viktig at du har studert konkurransegrunnlaget og oppdragsbeskrivelsen til anbudet nøye, slik at du besvarer nettopp det oppdragsgiveren er ute etter.

Du må passe på at kompetansen og erfaringen du presenterer har en konkret overføringsverdi for oppdragsgiveren. Det som er særlig viktig når du skal skreddersy CV-en, er å beskrive referanseprosjekter som likner på det oppdragsgiveren skal ha utført.

 

For å bruke et arkitektoppdrag for en mindre kommune som eksempel, så kan du sortere referanseprosjektene dine slik:

1. Samme type bygg (f.eks. skole, helse, administrasjon/kontor)
2. Tilsvarende funksjonskrav og størrelse (f.eks. skoler med 2-500 elever)
3. Samme type oppdragsgiver (kommune eller fylke)
4. Tilnærmet samme størrelse på oppdragsgiver
5. Tidligere Oppdragsgivere i nærheten

Du kan egentlig bruke denne priorieringslisten på nesten alle typer oppdrag, men bytt ut «bygg» og «funksjonskrav» med den typen oppdrag som etterspørres. Er det f.eks. snakk om trykkeritjenester, bytter du ut «bygg» med «trykksaker». Kanskje er det 5. punktet ikke like aktuelt i alle typer oppdrag, men ha det i bakhodet allikevel.

Og et siste tips: Ikke skriv opp alt du har jobbet med de siste 20 årene. Det blir alt for mye informasjon. Plukk ut det du spesielt vil synliggjøre for oppdragsgiveren og oppdraget.

Noen oppdragsgivere teller også antall referanseoppdrag i lista og sammenligner antall oppdrag i tillegg til hvor relevant referanseoppdragene er. Derfor bør du også lage en mer komplett liste over prosjektene du har gjennomført eller deltatt i, men tenk på dette mer som et vedlegg til CV-en.

 

Oppsummering

I denne artikkelen har du lært at en CV har to funksjoner:

  • Dokumentere at du er skikket til å gjøre jobben
  • Vise oppdragsgiveren at du kan tilføre der lille ekstra som gjør at de er villig til å betale mer for din kompetanse.

Du må altså sørge for at du beskriver formell kompetanse i form av utdannelse, kurs og sertifiseringer. I tillegg må du oppgi erfaringsprosjekter som er relevant for det oppdraget du skal tilby å utføre. Med relevant må du tenke konkret overføringsverdi.

Spør deg selv: Hva er det du kan som oppdragsgiveren kan tenkes å betale ekstra for?

 

>> Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta faglige artikler fra anbudsbloggen rett til din e-post.

 

Andre fagartikkler fra anbudsbloggen du kanskje er interessert i:

 

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00