Gjertrud Eggen

Innkjøpsrådgiver

Konkurranser

Overskrift Frist for innlevering
HO-24-04 Rammeavtale Legemidler og multidose 19.06.2024 12.00
HO-24-06 Rammeavtale tolketjenester_NY KUNNGJØRING 20.06.2024 12.00
HO-24-06 Rammeavtale tolketjenester 04.06.2024 12.00
HO-24-02 Kontroll av lekeplassutstyr 12.03.2024 12.00
EL-23-17 Medisinskteknisk utstyr 06.02.2024 12.00
TY-23-10 Rammeavtale Flytende meierivarer 27.11.2023 12.00
HO-23-03 Rammeavtale Flytende meierivarer 23.11.2023 12.00
HO-23-02 Rammeavtale Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje 10.11.2023 12.00
Kopi av Delkontrakt 2_ Sundsvoll Dagaktivitetssenter 04.07.2023 12.00
Kopi av Delkontrakt 1_Moen sykehjem 04.07.2023 12.00
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - NY KONKURRANSE - AVLYST!
Delkontrakt 2_ Sundsvoll Dagaktivitetssenter 27.04.2023 12.00
Delkontrakt 1_Moen sykehjem 27.04.2023 12.00
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - NY KONKURRANSE 27.04.2023 12.00
RO-23-01 Rammeavtale vaskeritjenester 14.04.2023 12.00
EL-23-07 Formingsmateriell og leker 02.06.2023 12.00
TR-23-11 Vikartjenester jordmor 01.06.2023 12.00
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring - NY KONKURRANSE 02.05.2023 12.00
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring - AVLYST
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO - AVLYST
FR-23-01 Rammeavtale Vikartjenester i helse og mestring 14.04.2023 12.00
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO 27.03.2023 12.00
EL-23-06 Rammeavtale Transporttjenester aktivitet PRO 27.03.2023 12.00
HO-22-09 Rammeavtale tolketjenester
HO-22-05 Rammeavtale arbeidstøy for ansatte innen renhold, kjøkken, pleie og omsorg
HO-22-05 Rammeavtale arbeidstøy for ansatte innen renhold, kjøkken, pleie og omsorg 26.01.2023 12.00
HO-22-04 Rammeavtale kontorrekvisita og fritt skolemateriell 31.01.2023 12.00
EL-22-07 Rammeavtale vikarer til helse- og omsorgstjenesten 20.01.2023 12.00
SO-22-05 Rammeavtale vikartjeneste helse og omsorg NY KONKURRANSE 23.01.2023 12.00
SO-22-05 Rammeavtale vikartjeneste helse og omsorg 12.01.2023 12.00
HO-22-09 Rammeavtale tolketjenester 22.11.2022 12.00
EL-22-06 Rammeavtale vask og rens av privattøy 14.11.2022 12.00
HO-22-06 Dynamisk innkjøpsordning kjøp av biler 31.12.2026 12.00
HO-22-03 Digitale psykologtjenester 31.05.2022 12.00
EN-22-02 TOTALENTREPRISE REHABILITERING DREVSJØ RENSEANLEGG 31.05.2022 12.00
ST-22-08 Toalettbygg til Kjemsjøen bade- og friluftslivsområde 10.05.2022 12.00
AB-22-01 Renholdstjenester 08.04.2022 12.00
HO-21-12 Vann-, slam- og avløpsanalyser - AVLYST
HO-21-12 Vann-, slam- og avløpsanalyser 18.01.2022 12.00
TR-21-08 Rammeavtale vaskeritjenester - Reservert kontrakt 15.03.2022 12.00
RO-22-01 Totalentreprise varmepumpeanlegg Gjøsvika sykehjem 17.03.2022 12.00
ST-22-04 Utredning skoledrift Sollia skole 16.02.2022 12.00
OT-21-01 Vann-, slam- og avløpsanalyser 07.01.2022 12.00
RO-21-01 Rammeavtale helsevikarer 07.01.2022 12.00
HO-21-13 Arbeidstøy for vaktmestere og utearbeidere 14.12.2021 12.00
TY-21-08 Taxitransport for dagsenteret, Tjønnmosenteret 02.12.2021 12.00
NO-20-05 Kopi- og multifunksjonsmaskiner 19.05.2021 12.00
Intensjonskunngjøring Service elektromedisinsk utstyr Trysil
TY-20-09 Vaskeritjenester
TY-20-09 Vaskeritjenester 01.04.2021 12.00
HO-20-06 Storhusholdning kolonialvarer
HO-19-05 Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje
HO-20-04 Senger til institusjon 25.01.2021 12.00
FR-20-02 Legemidler og multidose 02.12.2020 12.00
HO-20-08 Kontormøbler 08.12.2020 12.00
SO-20-09 Kopi- og multifunksjonsmaskiner 10.12.2020 12.00
OS-20-08 Inn på tunet 25.11.2020 12.00
HO-20-06 Storhusholdning kolonialvarer 06.05.2020 12.00
HO-20-05 Service elektromedisinsk utstyr 09.04.2020 12.00
HO-19-11 Legemidler og multidose 24.02.2020 12.00
HO-19-08 Rengjøring, papir, plast og lysartikler 11.06.2019 12.00
HO-19-03 Kontroll av lekeplassutstyr 24.05.2019 12.00
HO-19-02 Legemiddelrevisjon 21.05.2019 12.00
RE-19-04 Intensjonskunngjøring veterinærtjenester Rendalen
HO-19-05 Frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje 21.03.2019 12.00
Invitasjon til dialog - Vintervedlikehold, Os i Østerdalen
Invitasjon til dialog - Matvarer storhusholdning
Invitasjon til dialog - Telefoni
RO-18-04 Varm mat institusjon 20.03.2018 12.00
TY-18-01 Entreprise Litun terapibasseng 19.03.2018 12.00
HO-18-03 Invitasjon til dialog - kontroll av brannvarslings-, nødlys- og innbruddsalarmanlegg
RO-18-04 Hot food institution 20.03.2018 12.00
NO-18-01 WAN-kommunikasjon og internettaksess 05.03.2018 12.00
HO-17-08: Kontroll løfteutstyr 15.01.2018 12.00
HO-17-07 Invitasjon til dialog - kontroll av brannvarslings-, nødlys- og innbruddsalarmanlegg
REK-17-02: Øvre Rendal kirke, utvendige malerarbeider 21.12.2017 12.00
EN-17-14 Renovering av bad - Fjellheimen Leirskole 19.01.2018 12.00
HO-17-07 Invitation to dialogue — inspections of fire alarm, emergency lights and burglary alarm systems.
HO-17-06: Invitation to dialogue — office supplies and free school materials.
HO-17-06: Invitasjon til dialog - kontorrekvisita og fritt skolemateriell
EN-17-04: Renovering av bad - Fjellheimen Leirskole 23.10.2017 12.00
HO-17-04 Rør og rørdeler 08.08.2017 12.00
SO-16-11: Kopi- og multifunksjonsmaskiner 02.06.2017 12.00
SO-16-11: Photocopying and multi-functional machines. 30.05.2017 12.00
HO-16-06: Sales and licensing checks. 28.04.2017 12.00
HO-16-06: Salgs- og skjenkekontroll 28.04.2017 12.00
HO-16-07: Art materials and toys. 21.04.2017 12.00
HO-16-07: Formingsmateriell og leker 21.04.2017 12.00
NO-16-04: Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter 25.01.2017 12.00
HO-15-03: Legemidler og multidose 05.02.2016 12.00
SO-15-06: Vegsalt 23.12.2015 12.00
LO-15-05: Totalentreprise brannvarslingsanlegg Loar skule 11.06.2015 12.00
ÅM-15-05 Septikrenovasjon 11.05.2015 12.00
HO-15-01 Kontroll av lekeplassutstyr 14.04.2015 12.00
NG-14-07 Elektroinstallasjon 12.01.2015 12.00
DO-15-01 Snøheimbussen 06.03.2015 12.00
TY-14-10: Leie og vask av tøy til institusjon og institusjonspasienter 13.01.2015 12.00
TR-14-01: Septikrenovasjon 09.12.2014 12.00
TY-14-06: Vaskeritjenester 23.10.2014 12.00
OG-14-02 Storhusholdning 08.09.2014 12.00
HO-14-05: Oljeprodukter og drivstoff 26.06.2014 12.00
HO-14-02 Kjøkkenutstyr og porselensvarer 29.04.2014 12.00
RE-14-02 Forvaltningsrevisjon 23.04.2014 12.00
RO-13-02 Vaskeritjenester 31.01.2014 12.00
HO-13-04 Arbeidstøy 09.01.2014 12.00
OG-13-01 Legemidler og multidose 26.11.2013 12.00
TY-13-11: Forvaltningsrevisjon 25.10.2013 12.00
LO-13-02: Asfaltering 05.06.2013 12.00

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00