Vinterdrift Fyllingsdalen

Informasjon

7
Vinterdrift Fyllingsdalen
Rammeavtale med en leverandør
Vedlikeholdstjenester utomhus
Sahan Shanmugaratnam
EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommune
Sølvi Søbstad
24000000
Over EØS terskelverdi
IK138388958
Rammeavtalen kreves at 10 prosent av totalt antall arbeidede timer hvert år skal utføres av lærling(er)
Regulerbar saltspreder
Stiftelsen Betanien

Betingelser

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Netto pr. 30 dager
NOK
Kontaktinformasjon:

Døgnbemannet vakttelefon: 952 93 855

Kontaktperson for avtalen med kontortid 08:00-16:00:

Ingrid Seime, ingrid.seime@bydrift.no
Mob: 916 88 849

Tjenesten skal være utført innen den tid som er avtalt med hver enkelt enhet.
Eventuelle avvik skal umiddelbart meldes til Bydrift med kopi til Innkjøp konsern, postmottak.innkjop@bergen.kommune.no
Hvis behov eller omfang endres hos den enkelte enhet skal kart og skjema oppdateres og sendes til Innkjøp konsern.

- Prisbestemmelse – Pris er for per gang det utføres vinterdriftstjeneste
- Beredskapsprisen er per geografisk område og fordeles likt på alle enhetene. Hvis det kommer til nye enheter i et område skal beredskapsprisen regnes om og beredskapsprisen går ned for alle enhetene i området. Hvis en enhet legges ned eller av annengrunn ikke skal ha vinterberedskap, skal beredskapsprisen regnes om og blir dermed høyere for de resterende enhetene.

Beskrivelse:

Vinterdriftstjenester for kommunale eiendommer og enheter i Fyllingsdalen bydel.

Leverandører

Navn Primærkontakt Telefon
Bergen Bydrift AS Grete Lokøy

Mercell Norge AS

Del av Mercell-gruppen, en av Europas ledende leverandører av elektroniske anbudsverktøy og informasjon mellom innkjøpere og leverandører i det profesjonelle markedet.

Kontakt oss

Klikk her for å gå til support

+47 21 01 88 00