Vinterdrift Fyllingsdalen

Information

5
Vinterdrift Fyllingsdalen
Rammeavtale med en leverandør
Vedlikeholdstjenester utomhus
Silje Erdal
EØS 007-2020 Vinterdrift på kommunale eiendommer, Bergen kommune
Sølvi Søbstad
16-24 millioner
Over EØS terskelverdi
IK138388958
Innkjøp konsern
Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom (BFNE)
Rammeavtalen kreves at 10 prosent av totalt antall arbeidede timer hvert år skal utføres av lærling(er)
Regulerbar saltspreder
Stiftelsen Betanien

Betingelser

DDP Delivered Duty Paid
Not Applicable
Netto 30 dage
NOK
Kontaktinformasjon:

Døgnbemannet vakttelefon: 952 93 855

Kontaktperson for avtalen med kontortid 08:00-16:00:

Ingrid Seime, ingrid.seime@bydrift.no
Mob: 916 88 849

Tjenesten skal være utført innen den tid som er avtalt med hver enkelt enhet.
Eventuelle avvik skal umiddelbart meldes til Bydrift med kopi til Innkjøp konsern, postmottak.innkjop@bergen.kommune.no
Hvis behov eller omfang endres hos den enkelte enhet skal kart og skjema oppdateres og sendes til Innkjøp konsern.

- Prisbestemmelse – Pris er for per gang det utføres vinterdriftstjeneste
- Beredskapsprisen er per geografisk område og fordeles likt på alle enhetene. Hvis det kommer til nye enheter i et område skal beredskapsprisen regnes om og beredskapsprisen går ned for alle enhetene i området. Hvis en enhet legges ned eller av annengrunn ikke skal ha vinterberedskap, skal beredskapsprisen regnes om og blir dermed høyere for de resterende enhetene.

Beskrivelse:

Vinterdriftstjenester for kommunale eiendommer og enheter i Fyllingsdalen bydel.

Leverandører

Navn Primær kontakt Telefon
Bergen Bydrift AS Ingrid Seime +47 91 68 88 49

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark