Direkte tildeling af ledelsesinformationssystem på SKI 02.19, delaftale 2.

Information

15 - Meddelande om frivillig förhandsinsyn
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts
2018-12-08 09:05 (GMT+01:00)

Inköpare

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Danmark
26696348

Kort beskrivning

Leveringsaftalen indgås iht. SKI Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services. Leveringsaftalen omfatter levering af ledelsesinformationssystem til Bornholms Regionskommune.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige