Nakts redzamības ierīces un to piederumi.

Information

Förhandlat förfarande
2017-12-12 09:19 (GMT+01:00)

Inköpare

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Elīna Brūniņa Elīna Brūniņa
Ernestīnes iela34
LV-1046 Rīga
Lettland
90009225180

Tilldelningsinformation

Section V: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
Līgums Nr.: 1
Nosaukums
Nakts redzamības ierīce universālā MONOKLIS.
V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums
23.10.2017
V.2) Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3) Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
SIA "Lumina Group"
40003516027
Starta iela 1
LV-1026 Rīga
Latvia
Tālrunis: +371 22001322
E-pasts: signe@luminagroup.lv
Fakss: +371 66011121
V.4) Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība
Vērtība:
Valūta: 4 979 469,60 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība:
Valūta: 4 979 469,60 EUR
Bez PVN
V.5) Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi:

Līgums Nr.: 2
Nosaukums
Nakts redzamības ierīce BRILLES
V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums
23.10.2017
V.2) Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
V.3) Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
SIA "Lumina Group"
40003516027
Starta iela 1
1026 Rīga
Latvia
Tālrunis: +371 22001322
E-pasts: signe@luminagroup.lv
Fakss: +371 66011121
V.4) Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība
Vērtība:
Valūta: 1 190 764,80 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība:
Valūta: 1 190 764,80 EUR
Bez PVN
V.5) Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi:

Līgums Nr.: 3
Nosaukums
Nakts redzamības ierīces kronšteins
V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums
23.10.2017
V.2) Informācija par piedāvājumiem:
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
V.3) Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības
SIA "Zommers"
40003289047
Kr.Barona 31
1011 Rīga
Latvia
Tālrunis: +371 67280790
E-pasts: office@zommers.lv
Fakss: +371 67280791
V.4) Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība
Vērtība:
Valūta: 19 140 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība:
Valūta: 19 140 EUR
Bez PVN
V.5) Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi:

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige