EU-udbud af service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Information

03 - Meddelande om tilldelning av kontrakt
Öppet förfarande
2016-11-23 15:48 (GMT+01:00)

Inköpare

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune
Maria Weiglin Maria Weiglin
Torvet 2
3600 Frederikssund
Danmark
29189129

Kort beskrivning

Frederikssund Kommune udbyder hermed service og vedligeholdelse af bestående ventilationsanlæg i mange af kommunens ejendomme.

Udbuddet omfatter ca. 245 anlæg. Udbuddet omfatter servicering og mindre vedligeholdelse af ventilationsanlæg udført i overensstemmelse med systematikken og indholdet i VENT, jf. Teknologisk Instituts beskrivelser.

Udbuddet omfatter udførelse af serviceeftersyn samt udførelse af løbende mindre reparationer og mindre vedligeholdelse.

Udbuddet omfatter ikke nyanskaffelser af ventilationsanlæg samt reparationer over 10.000 kr.

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: EU-udbud af service og vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige