Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web

Information

Öppet förfarande
2016-08-25 10:08 (GMT+02:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

Kulturrådet skal inngå rammeavtale med én leverandør for rådgivningstjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign for Kulturrådets nettsider.

Formålet med anskaffelsen er å sikre at Kulturrådet har velfungerende, brukervennlig og universelt utformet informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på kulturradet.no og dets tilgrensende løsninger.

Avtalen omfatter interaksjonsdesign, grafisk design på web, informasjonsstruktur og -arkitektur, brukertesting og andre tilgrensende oppgaver for å løse dette.

Eksempler på tilgrensende oppgaver kan være:

•bistand til gjennomføring av endringsprosesser internt knyttet til innhold på nettsidene, gjennomføring av workshops o.l.

•analyse og oppsett av webstatistikk og -analyse

•behovskartlegging, observasjon av brukere og analyse av brukerbehov

•forenklinger og smart bruk av CMS-et

•kurs og kompetanseheving internt i Kulturrådet

Alle løsninger som utarbeides skal ivareta brukernes behov, være universelt utformet og fungere for alle nettlesere, operativsystem og skjermstørrelser.Kontraktstildeling
Tittel: Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester innen informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign på web
Dato for kontraktstildeling: 12-05-2016
Antall mottatte tilbud: 16
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Bouvet Norge AS 996456246, Sandakerveien 24D, bygning D11, 0473 Oslo, NO, Telefon: +47 23406000, Nettadresse (URL): http://www.bouvet.no/.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige