Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015

Information

Öppet förfarande
2015-08-20 12:19 (GMT+02:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

Kunstløftet er et tidsavgrenset utviklingsprosjekt og en støtteordning som skal bidra til å gi kunst- og kulturuttrykk til barn og unge gode produksjonsvilkår, økt prestisje og en styrket plass i offentligheten. Prosjektet startet i 2008 og avsluttes i 2015.

Evalueringen av Kunstløftets andre periode skal gjennom en undersøkelse av utvalgte prosjekter og satsninger diskutere og løfte frem eksempler på samfunnsmessige utfordringer som er adresseres eller tematisert i prosjektene. Vurderingen av prosjekter og satsninger skal sees i lys av de utfordringene barn og unge står overfor i dagens samfunn.Kontraktstildeling
Tittel: Evaluering av Kunstløftet 2012 - 2015
Dato for kontraktstildeling: 26-01-2015
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Stiftelsen Telemarksforskning948639238, Hellandtunet, 3800 Bø i Telemark, NO.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige