Upphandling av Kaliumjodidtabletter 2015

Information

02 - Meddelande Om Upphandling
Öppet förfarande
2015-10-21 17:08 (GMT+02:00)
2015-11-02 23:59 (GMT+01:00)
2015-10-23 12:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten
Hans Erik Hansson Hans Erik Hansson
2021005737

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) inbjuder er att lämna anbud på uppdraget Upphandling av kaliumjodidtabletter 2015 enligt bifogat förfrågningsunderlag. Tabletterna är avsedda att användas som säkerhetsåtgärd i samband med en kärnkraftsolycka. Tilldelning av kontrakt sker enligt värderingsprincipen lägsta pris.    

Observera! Förfrågningsunderlag skall ej begäras ut hos upphandlande myndighet. För att ta del av förfrågningsunderlaget till denna upphandling klickar du på ”Anmäl intresse” i Mercells databas. Fyll sedan i dina kontaktuppgifter så skickas ett lösenord till dig. Med lösenordet kan du smidigt gå in i upphandlingen och lägga anbud direkt på webben. Klicka på ”Jag vill lämna anbud” för fullständig dokumentation.


Om du befinner dig i annan annonsdatabas vänligen följ länken:
 

 http://se.mercell.com/permalink/52815161.aspx


Vid frågor vänligen kontakta Mercell support telefon: 031-360 60 29

 
Vänliga hälsningar
Strålsäkerhetsmyndigheten
Hans Erik Hansson

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Bilaga 3 Prisbilaga.docx 146 KB
Bilaga 5 Fördelning av leveranser med Kaliumjodidtabletter.pdf 183 KB
Förfrågningsunderlag.pdf 104 KB
Bilaga 1 Kravlista.docx 156 KB
Bilaga 4 Avtal.pdf 111 KB
Bilaga 2 Sanningsförsäkran ny version 151021.pdf 123 KB

Mercell Commerce AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce AB | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige