Lokal rutebilkørsel for perioden 2015-2018.

Information

Öppet förfarande
2015-10-15 09:31 (GMT+02:00)

Inköpare

Bornholms Regionskommune, BAT Bornholms Regionskommune, BAT
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Munch Petersens Vej 2
3700 Rønne
Danmark

Tilldelningsinformation

Section V: Kontrakttildeling
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 1
Betegnelse for kontrakten
Rute 32
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
John's Turist og Minibus ApS
Englandsvej 10
4800 Nykøbing F
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 2
Betegnelse for kontrakten
Rute 41
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Allinge Turistfart
Nørregade 35
3700 Allinge
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 3
Betegnelse for kontrakten
Rute 51
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, Henning Svendsen ApS
Birgersvej 11
3720 Aakirkeby
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 4
Betegnelse for kontrakten
Rute 53
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, Henning Svendsen ApS
Birgersvej 11
3720 Aakirkeby
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 5
Betegnelse for kontrakten
Rute 54 og Rute 54,1
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, Henning Svendsen ApS
Birgersvej 11
3720 Aakirkeby
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 6
Betegnelse for kontrakten
Rute 55
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Gudhjem Bus
Lærkevej 7
3750 Østermarie
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 7
Betegnelse for kontrakten
Rute 61
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Østbornholms Lokaltrafik
Nørrevej 2
3730 Nexø
Denmark
V.1) Tildeling og kontraktens værdi
Delaftale nr.: 8
Betegnelse for kontrakten
Rute 61,2-62
V.1.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling
31.07.2015
V.1.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Østbornholms Lokaltrafik
Nørrevej 2
3730 Nexø
Denmark

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige