Evaluering av Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Information

Öppet förfarande
2014-11-26 21:45 (GMT+01:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

Dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt har i perioden 2008-2011 mottatt støtte fra Norsk kulturfond. Felles for de to prosjektene er at de har som ambisjon å bidra til økt kunnskap om og dokumentasjon av den frie scenekunsten i Norge. Kulturrådet vil nå iverksette en evaluering av de to prosjektene. Et sentralt mål for evalueringen er at den skal fungere som et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å styrke dokumentasjonen av scenekunst i Norge.Kontraktstildeling
Tittel: Evaluering av Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt
Dato for kontraktstildeling: 08-07-2014
Antall mottatte tilbud: 3
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Proba AS994642340, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, NO, Telefon: +47 41424694, Nettadresse (URL): http://www.proba.no.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige