Evaluering av Kulturrådets satsning på digital infrastruktur for museer

Information

Öppet förfarande
2014-11-25 08:44 (GMT+01:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

Kulturrådet har siden 2007 etablert samarbeid med Norsk Folkemuseum og Lillehammer Museum og gitt økonomisk støtte til utvikling av digital infrastruktur og digitale tjenester gjennom deres selskap KulturIT ANS. Dette har vært Kulturrådets hovedsatsing på det digitale feltet for museene. Med utgangspunkt i denne satsingen ønsker Kulturrådet å iverksette en evaluering som særlig fokuserer på Kulturrådets bidrag til utvikling av digital infrastruktur gjennom KulturIT i perioden 2007-2013. Hensikten med evalueringen er å øke Kulturrådets kunnskap om utvikling av digital infrastruktur for museumssektoren med tanke på videre støtte til dette området. Evalueringen skal også bidra med kunnskap til KulturIT og til museenes eget utviklingsarbeid.Kontraktstildeling
Tittel: Evaluering av Kulturrådets satsning på digital infrastruktur for museer
Dato for kontraktstildeling: 24-03-2014
Antall mottatte tilbud: 8
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Proba AS994642340, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, NO, Telefon: +47 41424694, Nettadresse (URL): http://www.proba.no.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige