Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie

Information

Konkurrenspräglad dialog
2014-11-25 09:57 (GMT+01:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep
0031 Oslo
Norge
971527412

Tilldelningsinformation

I 2015 er det 50 år siden Norsk kulturråd ble etablert. På den bakgrunn har Kulturrådet iverksatt et forskningsprosjekt om Kulturrådets historie.

Prosjektet skal resultere i et illustrert bokverk som skal inneholde en samlet framstilling av Kulturrådets virksomhet og rolle i perioden 1965-2015. Prosjektet vil rette oppmerksomheten mot spenningsfeltet mellom kunst/kultur og samfunn/politikk. Målet er at forskningsprosjektet skal bidra til kunnskapsdannelsen om norsk kulturpolitikk og Kulturrådets rolle i denne.

Vi søker i denne anledning forlagstjenester for utgivelse av boken.Kontraktstildeling
Tittel: Forlagstjenester i forbindelse med utgivelse av Kulturrådets historie
Dato for kontraktstildeling: 13-03-2014
Antall mottatte tilbud: 5
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Stiftinga Det norske Samlaget935305314, Jens Bjelkes gate 12, 0562 Oslo, NO, Telefon: +47 22707800, Nettadresse (URL): http://www.samlaget.no.

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige