Administration, defence and social security services

Information

Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
2014-06-27 04:29 (GMT+02:00)

Inköpare

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Danmark

Tilldelningsinformation

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Beredskabsstyrelsen, 3770 Allinge, DENMARK

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige