Pārgaujas novada pašvaldība - Upphandlingar

Pārgaujas novada pašvaldība
"Iktes", Stalbe
LV-4151 Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
Lettland
Org.nr: 90009116276

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige