Tiesu administrācija - Upphandlingar

Tiesu administrācija
Mūkusalas iela 41b
LV-1004 Rīga
Lettland
Org.nr: 90001672316

Inga resultat

Titel Avdelning Publiserad
Iepirkuma plāni: Elektropreču un mājsaimniecības preču piegāde tiesu iestāžu un Tiesu administrācijas vajadzībām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-06-17
Iepirkuma plāni: Kravu transporta pārvadājumu un ar tiem saistīto papildus pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijai, tiesām un tiesu zemesgrāmatu nodaļām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-06-17
Iepirkuma plāni: Drukas, skeneru un faksa iekārtu remonts, 2019, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-09-12
Iepirkuma plāni: Videokonferenču un ierakstu iekārtu risinājuma demontāža, pārvietošana, uzstādīšana un konfigurēšana, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 2019-09-12
Iepirkuma plāni: Disku masīva „DELL EMC Isilon” papildināšana, integrācija un uzturēšana, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 2019-09-12
Iepirkuma plāni: Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Tiesu administrācijas un tiesu vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā, 2019, 4. ceturksnis, 750000 Eur 2019-10-22
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Par nedzirdīgo zīmju valodas tulka pakalpojumu nodrošināšanu tiesām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Korespondences pieņemšana un nosūtīšana vai piegāde, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Informatīvās kampaņas organizēšana EK projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Tiesnešu, prokuroru un nodarbināto veselības apdrošināšana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Drošības audits valsts informācijas sistēmām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Izpildu lietu reģistra sistēmas un Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2020, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Rakstiskā un mutiskā tulkošana, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Automašīnu noma, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Degvielas un auto piederumu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Žalūziju iegāde un uzstādīšana, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Mobilo telefonu aparātu iegāde, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Reprezentācijas materiālu iegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Mēbeļu restaurācija, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Apmeklētāju organizācijas sistēmas iegāde, uzstādīšana un uzturēšana, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Arhīva klipšu piegāde, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Apvienotās drošības sistēmas apkope, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Arhīva plauktu iegāde un remonts, 2020, 1. ceturksnis, 144000 Eur 2019-12-11
Iepirkuma plāni: Veiktspējas audits valsts informācijas sistēmām, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2019-12-12
Iepirkuma plāni: E-lietas programmas Informācijas sistēmu (TIS, PLUS, PROIS, IIS) un E-lietas platformas veiktspējas un drošības audits, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-02-13
Iepirkuma plāni: Kopētāju noma un servisa apkalpošana, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2020-07-08
Iepirkuma plāni: Korespondences pieņemšana un nosūtīšana vai piegāde, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2020-12-17
Iepirkuma plāni: Informatīvās kampaņas organizēšana EK projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2020-12-17
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas uzturēšana un apkalpošana, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2020-12-17
Iepirkuma plāni: Mēbeļu restaurācija, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2020-12-17
Iepirkuma plāni: Tiesu informatīvās sistēmas un e-lietas koplietošanas komponenšu platformas uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2021-04-01
Iepirkuma plāni: Dokumentu kameru iegāde, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2021-04-26

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige