FOU oppdrag. Kirkemusikken i Norge på 2000-tallet

Information

Öppet förfarande
2013-09-16 19:27 (GMT+02:00)
2013-10-28 12:00 (GMT+01:00)
2013-10-14 00:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Norsk kulturråd Norsk kulturråd
Jan Erik Sæther Ask Jan Erik Sæther Ask
Postboks 8052 Dep,
0031 Oslo
Norge

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Kirkemusikken representerer et stort og sammensatt område som har lange tradisjoner i Norge. Musikken har vokst fram som en del av kirkens religionsutøvelse over tid. Samtidig har kirkemusikken musikalske kvaliteter uavhengig av den religiøse konteksten og står sentralt i musikklivet i store deler av landet.

Norsk kulturråd har støttet kirkemusikk i mange år, som en del av Kulturrådets formål om å styrke vår tids kunst- og kulturuttrykk. Kirkemusikk har med utgangspunkt i kunstfaglige vurderinger blant annet fått støtte gjennom ordningene for ensembler, bestillingsverk og festivaler. I 2005 opprettet Kultur- og kirkedepartementet en egen ordning for kirkemusikk under Kulturrådet, særskilt innrettet mot å styrke dette feltet.

Det er imidlertid begrenset kunnskap om kirkemusikkens utvikling, både med tanke på endringsprosessene som har ledet fram til dagens forhold og hva som vil betinge utviklingen fremover. Kirkemusikken som var mye av utgangspunktet for det profesjonelle musikklivet i Norge, kan ikke lenger sies å være en sentral aktør på den nasjonale musikkscenen. Hva skyldes dette? Er det et resultat av sekulariseringen i samfunnet eller er det andre forhold som har spilt inn, f.eks. kirkens egne prioriteringer. Det er i lys av dette at Kulturrådet nå tar initiativ til en forskningssatsning.

Prosjektets hovedmål er å beskrive og analysere utviklingen i kirkemusikkområdet på 2000-tallet, med særlig vekt på den delen som skapes og utøves av profesjonelle aktører, og med vekt på både organisatoriske- og estetiske utfordringer. Prosjektet skal også vurdere hvilken rolle Kulturrådets innsats har spilt og kan spille fremover.

Det er ønskelig at prosjektet settes i gang snarest mulig og avsluttes med en prosjektrapport og presentasjon av denne i løpet av 2014.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=305565.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
FOU oppdrag. Konkurransegrunnlag Kirkemusikken i Norge p. 2000 tallet.pdf 295 KB
Oppsummering-tilleggsdokumenter-SEP203923.txt 1 KB
Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Kirkemusikken i Norge p. 2000 tallet.pdf 201 KB
Vedlegg 2 Kontraktsmal.docx 34 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige