Udbud af prisaftale vedrørende tilskud til briller til pensionister.

Information

Öppet förfarande
2013-08-14 14:08 (GMT+02:00)
2013-09-18 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune
Mette Rasch Pedersen Mette Rasch Pedersen
Ullasvej 23
3700 Rønne
Danmark

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Bornholms Regionskommune sender hermed fastprisaftale på briller til borgere som søger tilskud i kommunen efter reglerne om udvidet helbredstillæg således:

•Pensionsloven § 14a, stk. 4, LBK nr. 783 af 09/07/2012 med tilhørende bekendtgørelser.

•Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelige og almindelig førtidspension mv. § 18, stk. 4, LBK nr. 1008 af 19/08/2010 med tilhørende bekendtgørelser

i udbud.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på regionskommunens hjemmeside: www.brk.dk/erhverv/udbud

Tilbud skal mærkes ”Tilbud briller til pensionister– må ikke åbnes af postafdelingen” og sendes til: Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, 3700 Rønne, Att.: Indkøbschef John Westh.

Tilbuddet skal være regionskommunen i hænde, senest onsdag den 18. september 2011 kl. 12.00.

Tildelingen af ordren vil blive foretaget ud fra laveste pris.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige