Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija - Upphandlingar

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1
LT-70147 Vilkaviškis
Litauen
Org.nr: 188774441
Information:
Vilkaviškio Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Vilkaviškio Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji Pirkimai


Inga resultat

Titel Avdelning Publiserad
Projekto "Pilviškių "Santakos " gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas"techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros pas… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" gatvių ir viešųjų ervių te… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Dvaro kiaulidės restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas vilkaviškio rajono savivaldybėje” techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūro… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ statybos statinio statybos techninės pri… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" statybos statinio statybos techninės priežiūros… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas"statybos statinio statybos tech… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" statinio st… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone" projektų statybos statinio statybos techninės priežiūros paslaugų p… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Gatvių sutvarkymo darbai Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio kaimuose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Gatvių sutvarkymo darbai Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų kaimuose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Pėsčiųjų takų įrengimas Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio miesto naujo riboženklio įrengimo pirkimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Pilviškių "Santakos " gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“  supaprastintos statybos projektų parengimas, vykdy… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas" rangos darbų pi… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" rangos darb… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas vilkaviškio rajono savivaldybėje” rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projektas "Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų maisto tvarkymo, pagalbinių ir sanitarinių patalpų remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos teritorijoje esančios aikštelės ir kelio remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Socialinių būstų remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių statinių projektų ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi…, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Topografinės archyvinės medžiagos (planšetų) skenavimas, susiejant juos su LKS-94 koordinačių sistemą, Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-13
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-18
Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių diegimo paslaugos, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-06-18
Vilkaviškio m. M. Valančiaus g. ruožo VK8019 nuo Vytauto g. iki Šeimenos upės kapitalinio remonto darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-28
Projekto „Bendrabučio pertvarkymo į gyvenamąjį pastatą, suformuojant butus, pakeičiant patalpų ir pastato paskirtį S.Nėries g. 42,Vilkaviškyje“ statin…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-29
Projekto„Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav. Vištyčio regioniniame parke supaprastintos statybo…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-06-29
Pirties administravimo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugų pirkimąas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-29
Vilkaviškio miesto sen., Kranto g., VK8064 (unikalus Nr. 4400-4780-5929), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
Vilkaviškio miesto sen., B. Sruogos g., VK8047 (unikalus Nr. 4400-4423-9429), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
Vilkaviškio miesto Janonio, Kęstučio, Maironio, Rūtų gatvių oro linijų iškėlimo techninio projekto pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 4.000,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio m. Žalumynų kvartalo gatvių rekonstravimo techninio darbo projekto vykdymo priežiūra , Ketvirtis: II , Kiekis: 9.504,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 2.230,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.008,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.216,00 Eur 2017-05-19
Dvaro gatvės Paežerių kaime Šeimenos seniūnijoje rekonstravimo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 541,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio miesto Birutės gatvės rekonstravimo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 541,00 Eur 2017-05-19
Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdagos kapitalinio remont… , Ketvirtis: II , Kiekis: 2.331,00 Eur 2017-05-19
Buities prekių seniūnijoms pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5.537,00 Eur 2017-05-19
Kybartų miesto stadiono J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5.785,00 Eur 2017-05-19
Statinio (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato, Vienybės g. 52 Vilkaviškis) statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.706,00 Eur 2017-05-19
Dvaro gatvės Paežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje rekonstravimo techninės priežiūros paslaugos pirkimas , Ketvirtis: II;III , Kiekis: 1.077,00 Eur 2017-08-30
Vilkaviškio rajono Gižų sen. Gižų k. Suvalkijos g. (VK7547) kapitalinio remonto supaprastinto techninio projekto parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 992,00 Eur 2017-08-30
Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 248,00 Eur 2017-08-30
Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Sūduvos k., bendruomenės namų pastato kapitalinio remonto projekto parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 3.189,00 Eur 2017-08-30
Trijų pėsčiųjų takų ir privažiuojamojo kelio naujos statybos supaprastintos statybos projektų parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 9.563,00 Eur 2017-08-30
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 413,00 Eur 2017-08-30
Pastato S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, modernizavimo ir patalpų remonto techninių darbo projektų parengimo / koregavimo, statinio projekto vykdymo pri… , Ketvirtis: III , Kiekis: 756.701,00 Eur 2017-08-30
Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 234.390,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 194.458,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio miesto Maironio ir Kęstučio gatvių dalių rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 433.587,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio miesto sen., Draugystės g., VK8052 (unikalus Nr. 4400-1795-9047), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
Kybartų sen., Kybartai Kaštonų g., VK7160, kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Birutės g., VK7744, kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
„Bendrabučio pertvarkymo į gyvenamąjį pastatą, pakeičiant patalpų ir pastato paskirtį S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, statinio statybos techninės priež…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
Projekto "Viešosios infrastruktūros tvarkymas Gražiškių miestelyje" darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-07-23
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ GYVENVIETĖSE, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-07-26
Projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, Vilkaviškis“ darbų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-03
Projekto „Vilkaviškio pradinės mokyklos pastato (Un. Nr. 3993-6000-6011) Maironio g. 21, Vilkaviškis cokolio ir pamatų šiltinimo paprastojo remonto ap…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-14
Vilkaviškio m. Medžiotojų g. VK8074 dalies apšvietimo tinklų rekonstravimo projektavimo paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-14
Konsultavimo ir administravimo, įgyvendinant projektus „Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose“, „Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutva…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-14
Projekto „Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimo Vilkaviškio rajone“ darbų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-25
„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ supaprastintos statybos projekto parengimas ir statin…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-11
Vilkaviškio rajone valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti remontas, įskaitant projektavim…, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 2019-01-08
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; 157 599EUR; K1;K2;K3 2019-02-21
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Birutės g. VK7744, esančios Pilviškiuose, Vilkaviškio r., kapitalinio remonto darbai ir valstybinės reikšmės kelio Nr. 137 paprastojo remonto darbai, įrengiant nuovažą kelio 1,68 km kairėje pusėje; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Socialinių išmokų pristatymas į namus socialinių išmokų gavėjams; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Žalumynų g., Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo - supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugos; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. Vilkaviškio mieste naujos statybos techninio darbo projekto parengimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
„Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26, energinio efektyvumo didinimas“ projektavimo paslaugos; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Tarybų ir Eitkūnų gatvių vieno supaprastinto rekonstravimo projekto ir 3 viešųjų erdvių trijų supaprastintos statybos projektų parengimo paslaugos; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymo techninių projektų parengimo paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas (viešųjų erdvių, esančių Gedimino g. ir Vilniaus g., Virbalyje sutvarkymo darbai); K3 2019-07-24
Privažiuojamojo kelio VK7855 prie Miestlaukio gyvenvietės, Kybartų sen. Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo parengimo ir šio kelio kapitalinio remonto darbų pirkimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3 2019-08-14
Sporto salės statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Elektros energijos pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Kuras; K1;K2;K3;K4 2019-03-14
Projekto "Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone" techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 2019-03-15
Vilkaviškio miesto viešojo tualeto įrengimas pastate (unikalus Nr. 3999-6000-3024), pakeičiant pastato paskirtį rangos darbų techninės priežiūros pirkimas; K2 2019-06-05
Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Vilkaviškio m. Gimtinės g. VK8015 statybos techninio projekto parengimas; K2 2019-06-05
Žvejų g. VK8091, esančios Vilkaviškio mieste, kapitalinio remonto aprašo parengimas ir rangos darbai pagal parengtą kapitalinio remonto aprašą; K2 2019-06-05
Pasienio gatvės VK7201 Kybartų mieste, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; K2 2019-06-05
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; K2 2019-06-05
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ 3 objektų rangos darbų pirkimas; K2 2019-06-05
Projekto „Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra“ techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas; K2 2019-06-05
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos parengimas; K2;K3;K4 2019-06-05
Keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilkaviškio rajone paslaugos pirkimas; K2 2019-06-05
Vilkaviškio miesto pirties eksploatavimo ir administravimo paslaugų pirkimas; K1;K2;K3 2019-06-21
V. Pietario g. ir Nepriklausomybės g. Vilkaviškio mieste paprastojo remonto (šviesoforinių perėjų įrengimas šių gatvių sankryžoje) techninio darbo projekto parengimas; K2 2019-06-21
„Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2 2019-06-21
Pirties administravimo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 100 000 eur); K2;K3 2019-06-27
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3;K4 2019-07-10
Alyvų g. VK7382, unikalus Nr. 4400-1802—6369, esančios Gudelių k., Šeimenos sen., 1 Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo parengimo paslaugos; K3 2019-07-23
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ statybos techninės priežiūros pirkimas; K3 2019-07-23
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ 4 objektų rangos darbų pirkimas; K3 2019-07-23
Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės m-klos, Neklausomybės g.58, pastato modernizavimas (I darbų etapas–aktų salės (patalpos Nr. 2-2) remontas, II darbų etapas–patalpų pritaikymas žmonėms su negalia); K2;K3 2019-07-23
Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai; K3 2019-07-24
Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 248,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato adresu Nepriklausomybės g 58, Vilkaviškis, modernizavimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 132.231,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio r. sav. Gižų sen., Gižų k., Suvalkijos g. VK7547 kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 87,00 Eur 2017-09-26
Mokslo paskirties pastato – mokyklos – bendrabučio Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Nepriklausomybės g. 56 rekonstravimo techninio projekto ir pro… , Ketvirtis: III , Kiekis: 16.529,00 Eur 2017-09-26
Dalies patalpų, esančių pastate adresu J. Basanavičiaus g. 82, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., administracinės paskirties keitimo į gyvenamąją (butų)… , Ketvirtis: III , Kiekis: 827,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio mstl., Taikos g. dalies nuo Taikos g. 11 iki Taikos g. 37 apšvietimo tinklų rekonstravimo techninio darbo… , Ketvirtis: III , Kiekis: 704,00 Eur 2017-09-26
Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 875,00 Eur 2017-10-31
Vilkaviškio r. sav. Gražiškių sen., Gražiškių k., Širvintos g. VK7241 ir Vilkaviškio r. sav. Pajevonio sen. Trilaukio k., Sodų g. VK1211 ir Pušų g. VK… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 331,00 Eur 2017-10-31
Vilkaviškio r. sav. Vištyčio sen., Vištyčio mstl., Taikos g. dalies nuo Taikos g. 11 iki Taikos g. 37 apšvietimo tinklų rekonstravimo techninio darbo … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 331,00 Eur 2017-10-31
Vilkaviškio r. sav. Kybartų mstl., Aušros g. (VK7187) kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 372,00 Eur 2017-10-31
Vilkaviškio rajono savivaldybės Virbalio sen. kelio VK1013 ruožo Šeštiniai-Mažučiai kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1.198,00 Eur 2017-12-12
Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų mstl. Pievų g. VK7210 kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 537,00 Eur 2017-12-12
Pašto paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 3.388,00 Eur 2017-12-12
Elektros energijos pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio rajono vandens tiekimo buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Topografinės archyvinės medžiagos (planšetų) skenavimas, susiejant juos su LKS-94 koordinačių sistemą , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Judriojo (mobilaus) ryšio paslauga , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Vilkaviškio miesto naujo riboženklio projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" statybos techninio projekto parengimas ir proje… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas" techninio proje… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas" techninio projekto ir projekto… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" techninio p… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ naujos statybos keturių techninių darbo … , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-04-03

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige