Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Upphandlingar

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17
LT-01505 Vilnius
Litauen
Org.nr: 188620589

Titel Avdelning Publiserad
Ištekliai, reikalingi geležinkelio kelių remontui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 2017-10-27
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose (Kauno tarptautinio oro uosto saugumo užtikrinimui ir inžinerinės infrastruktūros priež… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 2017-10-27
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koregavimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 2017-10-27
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kauna… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 2017-10-27
Reidinės boninės užtvaros , Ketvirtis: IV , Kiekis: 2017-10-27
Naftos dispergentai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 500,00 kg 2017-10-27
Ištekliai saugiai laivybai užtikrinti uostų prieigose ir akvatorijoje , Ketvirtis: IV , Kiekis: 2017-10-27
Ištekliai krantinių atstatymui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 2017-10-27
Lenkijos nacionalinės televizijos programos (-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalči… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 2017-10-27
valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017 – 2018 metų finansinio audito paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 4,00 vnt 2017-12-15
ES fondų investicijų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslauga , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: Pagal.poreikį Eur 2018-03-02
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 5,00 Eur 2018-03-02
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 2,00 Eur 2018-03-02
Finansinio audito paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 4,00 Eur 2018-03-02
Pastatų priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 4,00 Eur 2018-04-03
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-14
Mažos vertės pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, skirto kompiuterio tinklo komutatoriams įsigyti, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 2018-06-15
Geležinkelių įmonės (vežėjo), teikiančios viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, sąnaudų nustatymo ir tinkamumo kompensuoti pris…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 2018-09-24
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-22
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 2018-10-23
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos 2019-01-29
Programinės įrangos (Fortinet įrangos) licencijų naujinimas 2019-01-29
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusios ekspertinės konsultavimo paslaugos; K1;K2 2019-01-29
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas ir įgyvendinimas; K1;K2;K3 2019-01-29
Projekto „Rail Baltica" geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir PAV; K2;K3 2019-02-25
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2019-02-25
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2019-02-25
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2019-02-25
VĮ „Oro navigacija“ finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 2019-06-18
VĮ Lietuvos oro uostų finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 2019-06-18
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 2019-06-18
Išankstinio ES fondų investicijų į skaitmeninio junglumo gerinimo veiklą 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu vertinimo paslaugos; K3 2019-06-18
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K4 2019-06-18

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige