Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte

Information

Meddelande om upphandling
eForm 20 Contract notice — light regime
Selektivt förfarande
2024-04-26 11:27 (GMT+02:00)
2024-05-03 13:00 (GMT+02:00)
Nej

Inköpare

Københavns Kommune Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Johanne Elisabeth Madsen Johanne Elisabeth Madsen
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Udbuddet omfatter Ordregivers udbud af Rammeaftale om beskæftigelsesindsatser for sygemeldte.

Udbuddet gennemføres med afsæt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (”LAB”) kapitel 14, § 91 (øvrig vejledning og opkvalificering) samt kapitel 26 (mentorstøtte).

Detta är det första steget i ett tvåstegs upphandlingsförfarande. Nästa steg är själva budprocessen. För att se anbudet och relaterade dokument, klicka på den här länken: Udbud af beskæftigelsesindsatser for sygemeldte

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Aftalebilag 1 - Kravspecifikation.pdf 577 KB
Aftalebilag 1.1 - Dokumentationskrav.pdf 242 KB
Aftalebilag 2 - Målgruppebeskrivelse.pdf 223 KB
Aftalebilag 3 - Betalings- og faktureringsbetingelser.pdf 244 KB
Aftalebilag 4 - Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse.pdf 215 KB
Aftalebilag 5 - Administrative krav.pdf 348 KB
Aftalebilag 5.1 - Retningslinjer for indberetning af data om aktivitetstimer.pdf 162 KB
Aftalebilag 6 - Krav til leveringssted.pdf 92 KB
Aftalebilag 7 - Samarbejdsorganisation.pdf 213 KB
Aftalebilag 8 - Kontrol og tilsyn.pdf 115 KB
Aftalebilag 9 - Autorisationsansvarlig og Leverandøroplysninger til IT-systemer.pdf 137 KB
Aftalebilag 10 - Klausuler.pdf 246 KB
Aftalebilag 11 - Databehandleraftale.pdf 335 KB
Aftalebilag 12 - Ledelseserklæring og spørgeskema til tilsyn.pdf 208 KB
Aftalebilag 13 - Tavshedspligtserklæring.pdf 86 KB
Aftalebilag 14 - Samtykkeerklæring til SMS og_eller e-mail.pdf 100 KB
Aftalebilag 15 - Oplysningsskema om underleverandør.pdf 78 KB
Udbudsbilag B - Vejledning til afgivelse af løsningsbeskrivelse.pdf 130 KB
Udbudsbilag C - Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier.pdf 88 KB
Udbudsbilag D - Skabelon til erklæring om henvisning til andre virksomheders ressourcer.pdf 50 KB
Udbudsbilag E - Skabelon til erklæring om erhvervsansvarsforsikring.pdf 76 KB
Udbudsbilag F - Skabelon til erklæring om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.pdf 83 KB
Udbudsbilag G - Overblik over væsentlige ændringer.pdf 110 KB
Aftalebilag 15 - Oplysningsskema om underleverandør.docx 28 KB
Udbudsbilag C - Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier.docx 29 KB
Udbudsbilag D - Skabelon til erklæring om henvisning til andre virksomheders ressourcer.DOCX 33 KB
Udbudsbilag E - Skabelon til erklæring om erhvervsansvarsforsikring.docx 30 KB
Udbudsbilag F - Skabelon til erklæring om Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.docx 29 KB
Aftalebilag 4 - Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse.docx 45 KB
Udbudsbetingelser.pdf 255 KB
Rammeaftale.pdf 368 KB
Udbudsbilag A - Prækvalifikationsskema.DOCX 616 KB
Udbudsbilag A - Prækvalifikationsskema.pdf 156 KB
Aftalebilag 16 - Rettelsesblad, supplerende oplysninger samt spørgsmål_svar, version 1.pdf 242 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige