Strålsäkerhetsmyndigheten - Upphandlingar

Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna Strandväg 96
17116 Stockholm
Sverige
Org.nr: 202100-5737
Produktgrupp Titel Typ Avtalslut Kontakt Leverantör
Tjänster Ramavtal med SEB Kort Bank AB för Strålsäkerhetsmyndigheten - Avrop från Riksgäldens ramavtal bilaga 3 avseende kortjänster för statliga myndigheter Ramavtal med avrop 2020-08-30 Gregor Szmaglinski

Mercell Svenska AB

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär

031 360 60 00
Mercell Svenska AB | Kämpegatan 6, 41104 Göteborg, Sverige