Robotgräsklippare

Information

NotSet
2023-02-25 07:08 (GMT+01:00)
2023-02-24 23:59 (GMT+01:00)

Inköpare

Ronneby kommun Ronneby kommun
Patrik Sommersgaard
Sverige
212000-0837

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

  Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser köp av 2 styck GPS-styrda Robotgräsklippare inklusive installation Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Anbudspris Offererat pris skall inkludera samtliga kostnader. Inga ytterligare kostnader får förekomma. Pris skall anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Kvalificering Granskning och prövning av inkomna anbud sker i två steg. Först prövas att anbuden uppfyller kvalificeringskraven, det vill säga de formella kraven, därefter prövas att ställda krav på efterfrågad tjänst är uppfyllda. Utvärdering Bland de anbud som kvalificerar sig kommer leverantör med lägsta priset/ekonomiskt mest fördelaktiga priset att antas. KRAV PÅ LEVERANTÖREN Obligatoriska uteslutningsgrunder Upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som framgår av 13 kap 1 § och 2 § första stycket LOU. Frivilliga uteslutningsgrunder En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om leverantören omfattas av omständigheter som framgår enligt 13 kap. 2 § andra stycket och 3 § LOU. Skatter och sociala avgifter Ronneby kommun samarbetar med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, vilka utför en kontroll av anbudsgivare, både vid anbudsgivning och löpande under avtalstiden vad gäller dennes fullgörande av inbetalning av skatter och sociala avgifter. Anbudsgivaren skall vara registrerad för F-skatt. Miljöledningssystem Anbudsgivaren skall bedriva ett aktivt miljöarbete samt ha tydligt formulerade miljömål. Detta ska kunna uppvisas vid avtalsstart. Kvalitetssäkringssystem Anbudsgivaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetsfrämjande rutiner som säkerställer att företaget arbetar med ständiga förbättringar för att bland annat uppfylla kundkrav och tillämpliga lagkrav. Detta ska kunna uppvisas vid avtalsstart. KRAV PÅ PRODUKTEN --Kravspecifikation av 2 styck Robotgräsklippare GPS-styrda inklusive laddstation, 4G-station och installation på de angivna parkplatserna samt utbildning vid ett (1) tillfälle till kommunens driftpersonal samt erbjudande om kostnadsfri utbildning i service an robotgräsklipparen. - Borstlösa klippmotorer - Litiumjon batterier - Fjärrstyrning via telefon eller dator -APP - Flytande klippsystem - Klippare ett (Silverbergsplan) skall klara klara 25000kvm inkl. laddning på 12 timmar - Klippare två (Karlstorpsplan) skall klara 15000kvm enligt inkl.laddning på 12 tiommar - Klippbredd minst 90 cm -Individuellt upphängda klippmotorer - Klipphöjd 20-80 mm - Överkapacitet med minst 20 %, med överkapaciteten kan klipptiden minska och vid oväntade driftstopp kan maskinen själv hinna ikapp med klippningen - Stöldskydd och spårning ex. GPS - Lyftsensor med knivstopp vid lyft- säkerhet - Robotklipparen ska fungera i regn/snö och mörker anpassat efter Nordiskt klimat - Utbyte av förbrukningsdelar ska ske enkelt - Klara mer än en (1) klippzon - Telefonsupport på svenska - Åskskydd - Leverans av reservdelar dagen efter beställning - Levererad och provkörd senast 1 juni 2023 - Leverans av reservdelar dagen efter beställning  - Instruktionsbok och reservdelslista på svenska - - - -  

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
Silverplan yta.png 1,31 MB
laddplats karlstorpsplan.png 1,23 MB
Karlstorp yta.png 1,79 MB
laddplats silverplan.png 920 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige