Mercantec & Viden Djurs - Udbud af rengøring 2023 - Tilbudsfase

Information

2023-09-19 16:58 (GMT+02:00)
2023-04-27 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Servicemægleren A/S Servicemægleren A/S
Emil Meldgaard Nina Hauge
Hovedgaden 54
8220 Brabrand
Danmark
18619385

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Se nye versioner

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Mercantec & Viden Djurs - Udbud af rengøring 2023 - Prækvalifikation

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige