Ramavtal gällande Konferenstjänster

Information

02 - Meddelande om upphandling
Öppet förfarande
2022-03-23 12:03 (GMT+01:00)
2022-04-21 23:59 (GMT+02:00)

Inköpare

Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun
Andreas Tilford
Strandvägen 15
44482 STENUNGSUND
Sverige
212000-1298

Anbudsfristen har passerat.

Kort beskrivning

Stenungsunds kommun (nedan kallade "beställaren") genomför en upphandling avseende Ramavtal gällande Konferenstjänster. Beställaren inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. Upphandlingens utformning syftar till att uppnå goda möjligheter för de verksamheter i beställarnas organisation som bokar konferenser för såväl mindre som större grupper, samt att få behoven av bokningar utförda till efterfrågad nivå på kvalité, standard på teknisk utrustning samt varierade geografiska placering, till ett attraktivt pris. Själva behovet av konferenser varierar mellan halvdagsmöten (med eller utan kost), heldagskonferenser samt konferens med övernattning för såväl mindre som större sällskap. Årsvolymen beräknas till cirka 2 000 000 kronor för årsbehovet av konferenser, uppskattningen baseras på statistik från 2019. Ramavtalets planerade avtalsperiod är 4 år.

Dokument (klicka på filnamnet för att ladda ner)

Namn Filstorlek
1-AllDocuments.pdf 409 KB
Samtliga+bifogade+dokument.zip 240 KB

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige