Tilbudsfase - Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk rådgivning/bistand til ansatte i Københavns Kommune

Information

2021-09-01 15:22 (GMT+02:00)
2021-09-27 12:00 (GMT+02:00)

Inköpare

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Ulrik Forsbøl Ulrik Forsbøl
Borups Allé 177
2400 København NV
Danmark
64942212

Anbudet er kansellert

Kort beskrivning

Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

Detta är steg 2 i en tvåstegs upphandling. Klicka på den här länken för att se förkvalificeringen och relaterade dokument: Udbud af rammeaftale om akut krisehjælp og anden psykologisk bistand/rådgivning til ansatte i Københavns Kommune

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige